Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί κοινωνικά , νοητικά και συναισθηματικά. Στόχος μας είναι να το βοηθήσουμε να αποκτήσει αυτονομία και δημιουργικότητα , να μάθει να συνεργάζεται ,να αναπτύξει αυτοπεποίθηση,
"να μάθει πως να μαθαίνει."

 

         

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Καλλιέργεια της γλώσσας

 • Προγραφή

 • Προμαθηματικές έννοιες

 • Ψυχοκινητική αγωγή

 • Θεατρικό παιχνίδι

 • Κουκλοθέατρο

 • Αισθητική αγωγή

 • Μουσικοκινητική αγωγή (orff)

 • Ζαχαροπλαστική

 • Ελεύθερο παιχνίδι

 • Θεατρικές παραστάσεις

 • Επισκέψεις σε μουσεία

 • Εκδρομές